Retourneren en klachten

Bij Wijnhuis Cuvee draait alles om tevreden klanten. Als u toch klachten heeft, neemt u dan contact op met onze klantenservice via: info@wijnhuiscuvee.nl

Klachten over de wijn

Wanneer een wijn in uw overtuiging niet voldoet aan de gangbare eisen voor kwaliteit, kunt u dit ons laten weten en proberen wij een passende oplossing te vinden. Retourneren behoort tot de mogelijkheden. De fles dient ¾ vol te zijn als deze retour wordt gestuurd en dient recent te zijn geopend. Alleen dan komt deze fles in aanmerking voor creditering.  Wij kunnen niet ingaan op mail of whatsapp klachten zonder dat wij in staat zijn dit te beoordelen. Bij retournering van de fles dient u eveneens de factuur mee te sturen. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant. 

Klachten over de levering

Voor het bezorgen van uw bestelling maken wij gebruik van de services van een bezorgdienst. U ontvangt uw bestelling in een stevige verpakking, speciaal ontwikkeld voor het vervoer van wijnflessen. Als uw flessen door het transport of de verpakking breukschade hebben opgelopen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, bij voorkeur binnen 24 uur.

Herroeping

Als de overeenkomst tussen koper en Wijnhuis Cuvee valt aan te merken als een overeenkomst op afstand, heeft de koper gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de overeenkomst te ontbinden dient koper hiervan binnen voornoemde termijn melding te maken bij Wijnhuis Cuvee, via info@wijnhuiscuvee.nl.

De koper dient de ontvangen wijnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar Wijnhuis Cuvee. 

Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig – uiterlijk vijf werkdagen na de ontbinding – zijn teruggestuurd, dient koper ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging. 

Het terugzenden van de geleverde wijnen komt geheel voor rekening en risico van koper. Ingeval van terugzenden dienen de wijnen in dezelfde staat als waarin zij zijn is afgeleverd, namelijk ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te worden.